Simon de Gast

Simon de Gast, 1849-1907

De in Dirksland geboren Simon de Gast was onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Maastricht. Zijn vakken waren rekenkunde, wiskunde en kennis der natuur. Op deze terreinen zijn talloze geschriften van hem verschenen, waaronder De hoofdbewerkingen der rekenkunde, op aanschouwelijke wijze verklaard (1885), Het rekenonderwijs op de lagere school (1885), Beknopt leerboek der wiskunde (6 delen, 1905), De hemellichamen. Handleiding bij het onderwijs in de Cosmographie (1883) en Hemel en Aarde. Leerboek der wiskundige en natuurkundige aardrijkskunde (1891). Met D. Horn schreef De Gast meerdere leerboeken over plant- en dierkunde en natuurkunde.

De onderwijzer/auteur overleed in Maastricht.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.