Leenaert Bouwens

Leenaert Bouwens, 1515-1582

De in Sommelsdijk geboren Leenaert Bouwens was in zijn jeugd rederijker. De rederijkerskamer aldaar, nu bekend als Sociëteit Rethorica, is in hetzelfde jaar opgericht als het geboortejaar van Bouwens: 1515. Rethorica vierde in 2015 het vijfhonderdjarig bestaan.

Later sloot Bouwens zich aan bij de Doperse beweging. Menno Simons wijdde hem in 1551 tot oudste of bisschop van Emden. Bouwens zou betrokken zijn geweest bij de ‘troebelen’ in Münster. Hij is ook bekend geworden door de grote zwerftochten die hij maakte om het evangelie te verkondigen én de lijst die hij bijhield van zijn doopbedieningen. Deze lijst, die meerdere keren is gekopieerd, bevat meer dan 10.000 dopelingen en geldt als een belangrijke bron voor de geschiedenis van de doopsgezinden en, vooral, van de verspreiding van deze protestantse richting.
Bouwens overleed in Hoorn.

Reacties zijn gesloten.