Jan Robbers

Jan Robbers, 1753-1830

Jan Robbers was organist en stadsklokkenist in Rotterdam. Hij bespeelde het orgel van de Franse kerk en later dat van de Grote kerk in de Maasstad. Omdat hij een groot kenner van orgels was, kreeg hij in 1775 de opdracht om het nieuwe orgel van Sommelsdijk, zijn geboorteplaats, te examineren.

Voorts was Robbers een kenner van de muziekgeschiedenis, waarover hij diverse publicaties het licht liet zien. Zoals de in het muziektijdschrift Harmonion opgenomen verhandeling Vergelijking der oude en hedendaagsche muziek en de werking der eerste op de gemoederen der menschen onderzocht en beoordeeld (1820). Voorts: een Tweetal proeven van verhandelingen over de muzyk als beeldende kunst en de muzykale dichtkunde ir verband met de compositie van zangmuzyk en de muzyk in de kerk (1823).

Robbers maakte ook toonzettingen voor de cantates de Starrenhemel (1809 met woorden van Hiëronymus van Alphen) en de Messias (1810).

Hij overleed in Rotterdam.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.