Flip den Eerzamen

Flip den Eerzamen, 1882 – 1968

Het Meertens Instituut bezit een collectie inzake het dialect van Goeree afkomstig van F. (Flip) den Eerzamen. De collectie van de in Goedereede geboren docent Nederlands bestaat uit stukken en manuscripten over taal, dialect, etymologie en folklore en plakboeken met krantenknipsels.

Den Eerzamen schreef onder meer in de eilandelijke kranten Eilanden-Nieuws en Flakkeese Nieuwsbode, maar ook in tijdschriften als De Nieuwe Taalgids, Onze Taaltuin en Taal en Tongval. Het ging om artikelen als ‘Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen, voornamelijk uit Goeree en Overflakkee’, ‘Bijdragen tot de kennis van het Goereese dialekt’, ‘Huygens en de bijbel’, ‘Over de voornaamwoorden in het Goerees’ en ‘Dijk en dialect in Goeree’.

Hij was medewerker van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten en informant van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlands Volkseigen van de KNAW. Van zijn hand verscheen voorts in 1966 het boek Het eiland Goeree; geschiedenis, volksleven, taal. Twee jaar later overleed hij in Wassenaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.