Cornelis van der Kemp

Cornelis van der Kemp, 1702-1772

De godgeleerde Cornelis van der Kemp, die is gedoopt in Dirksland, was predikant in diverse plaatsen en werd in 1743 aangesteld als hoogleraar aan de ‘illustere school’ te Rotterdam. Tijdens een conflict over het kerkelijk beroepingsrecht kwam hij, samen met andere auteurs, met de uitgave Klare en grondige wederlegging van het nieuw verzonnen hollandtsch kerkelijk beroepingsrecht.

Over Van der Kemp ging het gerucht dat hij weigerde een kind te dopen. Het kind heette Agnes, dat rein of onbesmet betekent; de predikant achtte deze naam in strijd met de leer van de erfzonde. Het tijdschrift De Philanthrope of Menschenvriend publiceerde er in 1761 een persiflage op, ondertekend door ‘Orthodoxus’. Maar een ander, met de schuilnaam Aletophilus, verdedigde hem. Verder publiceerde Van der Kemp enige uitgaven van stichtelijke aard en een Lijkrede op D. Schorrenburg (1732).

Cornelis van der Kamp stierf in Rotterdam.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.