Mieke van den Tol


Middelharnis / Spijkenisse

email: vandentolmieke@gmail.com 
website: Miekes-Plekje

biografie

Ik ben geboren op een binnenvaartschip in het jaar 1940 en heb gevaren totdat mijn kinderen naar school gingen. De band met het water is altijd gebleven en na mijn pensionering ben ik op de boot gaan wonen die mijn man zelf heeft gebouwd en waarmee we in de zomermaanden er op uit trekken. ’s Winters liggen we op ons vaste winterligplaats in Middelharnis.
Later (als we te oud zijn geworden om op een boot te wonen)willen we ons hier vestigen en staan daarvoor ingeschreven voor een woning in deze gemeente.
Mijn arbeidzaam leven speelde zich af in de lokale en landelijke politiek en heb daarvoor vele jaren in Gemeenteraden zitting gehad. Tevens was ik Politiek medewerker in Den Haag.
Met mijn 68ste jaar heb ik daarvan afscheid genomen en geniet nu van mijn ‘oude dag’, waarin het schrijver en dichten een bijzondere plaats inneemt.
Naast het schrijven van verhalen en gedichten heb ik nog een hobby en dat is PowerPoints maken. In mijn powerpoints verwerk ik ook vaak mijn gedichten en sla zo “twee vliegen in één klap.”
In het verleden heb ik ook olieverfschilderijen gemaakt en aquarels. Dat staat nu even op een laag pitje, maar ik hoop dat ik mijzelf er weer toe kan brengen om dat weer op te pakken.
Vanaf 1998 ben ik lid van de Nederlandse schrijversgroep van WWW.Seniorenweb.nl en ook publiceer ik soms gedichten op WWW.gedichtensite.nl onder mijn schrijversnaam Mieke Batenburg.
In 2004 heb ik een gedichtenbundeltje met 50 gedichten in eigen beheer uitgegeven.
Vele gedichten liggen er nog op mijn digitale boekenplank om datzelfde lot te ondergaan.

§

Ademloos

Zuivere klanken strelen mijn oor.
geluiden om bij weg te dromen.
helder klinkt het veelstemmig koor.
laat de klanken tot mij komen.

De zaal heeft een goede akoestiek
ik luister ademloos naar de muziek.
de schone klanken van orkest en koor.
strelen mijn ziel en scherp gehoor.

Ik raak in extase en sluit dan mijn ogen
klanken om bij weg te dromen.
geheel door emoties begeesterd,
heeft de muziek mij overmeesterd

Muziek is de moedertaal van het hart.
met haar vergeet ik al mijn smart.
ze is de balsem voor mijn wonden
waarbij  ik vrede heb gevonden.

§

Carpe Diem 1

Dankbaar pluk ik weer de dag
die mij bijna was ontnomen
maar de mens wikt en God beschikt
het is allemaal goed gekomen

Ik pluk de dag weer en besef
dat geluk mij is gebleven
en wat de tumor betref’.
mag ik nog even blijven leven

Carpe Diem  is dus het credo
waarop mijn leven is geënt
extra dagen cadeau gekregen
Ik pluk de dag weer,  elk moment

§

Het lied van de zee

Aan zee droom ik de zoetste dromen
ruisende branding streelt mijn oor
ik laat de stilte tot mij komen.
de wind streelt zachtjes mijn gehoor
een wereld,  die mij toebehoor

Ik lig aan het strand zoetjes te dromen
laat mijn gedachten rustig gaan
zij zweven vooruit naar verre oorden
voorbij de horizon en de maan

Een schip heft zich hoog, boven de golven
de wind speelt met haar een vrolijk spel
zij duikt in de golven en komt weer naar boven·
de zeeman roept,  vol vertrouwen…
“We redden het wel”.

Ik hou van het water, ik hou van de zee
dat is al zo lang mijn lust en mijn leven
die liefde neem ik steeds met mij mee
zolang als het leven mij is gegeven

§

Ik zou zo graag willen

Ik zou zo graag willen,
Dat de rijken de armen voeden
Dat de honger in de wereld wordt gestild.
Dat er géén oorlogen meer woeden.
Dat er géén geld meer wordt verspilt.

Ik zou zo graag willen,
Dat er eten is voor iedereen ,
Dat er een dak is boven ieders hoofd.
Dat er alléén maar vreugde is en géén geween.
Dat de één de ander niet meer berooft!

Ik zou zo graag willen
Dat er niet zovelen moeten sterven.
Dat ieder de medicijnen betalen kan.
Dat we ons geweten niet hoeven te verbergen.
Dat in héél deze wereld,
een jongen kan worden; een màn!

Daarom
wil ik U allen vragen,
Te bidden voor onze medemens.
En, gezamenlijk hun leed te dragen.
Dàt is nu mijn grootste wens.

Daarom,
Wens ik U allemaal het beste.
Liefde, vreugde en zo meer.
Laten wij, uit het rijke Westen.
Zorgen voor een goed beheer.

Van de aarde, ons gegeven,
Door onze Goede Lieve Heer.
Ieder mens heeft recht van leven.
Dàn komt ook de vrede weer!

4 reacties

 1. Welkom bij De Reizende Dichters, Mieke… het wordt een leuke tijd!

 2. Mieke van den Tol

  Dank je wel voor je hartelijke welkom Catharine.

  Groetjes, Mieke

 3. Mieke proficiat.
  Dit was leuk om lezen

 4. Mieke van den Tol

  Dank je wel Rita voor je reactie.
  Ben ik blij mee
  Groetjes van Mieke

Reageren is niet mogelijk