Pinksteren

Pinksterwens

Help ons dicht bij U te blijven
houdt onze voeten in het spoor
van Uw Woord en van Uw liefde
want juist daar kwam Jezus voor.

Hij liet zien met heel Zijn leven
wat Uw plan was met de mens
diende liefdevol Zijn Vader.
Zo te zijn, is onze wens.

Wilt u komen met Uw Geest
vul ons maar van top tot teen
met Uw wijsheid en Uw Liefde,
want wij zijn van U alleen.

Jolanda Holleman

Kerkdienst

Een jonge man zingt vol overgave
het op het bord vermelde lied
een kind spiegelt met zijn horloge
zodat je lichtjes dansen ziet.

Een oude man zit graag in ´t hoekje
komt al zijn leven lang in deze kerk
wil de naam van God verhogen
en de zegen maakt hem sterk.

Een moeder, moe door zieke kinderen,
snakt naar wat kracht uit de preek
een zakenman loopt in zijn gedachten
zijn agenda door voor heel de week.

Zo zitten ze daar samen in ´t gebouw
te luisteren, te bidden of te pitten
en God vervult de ruimte met Zijn Geest
want Hij ziet al die mensen echt wel zitten.

Jolanda Holleman

Pinksteren 2020

In deze tijden waarin
zoveel mensen en leed verborgen achter kille cijfers
verlangen naar waarachtigheid en wijsheid,
is de weg naar de Geest niet zo vanzelfsprekend.

De Geest waait al tijden waarheen Hij wil.
Dat Hij Zijn boodschap, sterker dan getallen, zal achterlaten,
opdat wij weer mogen beleven dat Hij leeft met en voor ons.
Hij heeft het beloofd.

© Meggy van Oudenhoven

Vurige tongen

Vurige tongen
besprongen
de één na
de ander.

Gevangen,
brandend
van verlangen
te vertellen,

het verhaal
ieder in hun
eigen taal,
voor allemaal.

Hun tongen
werden niet
bedwongen
maar zongen
vol overtuiging
Gods lof en eer.

Els van Wageningen

Pinkstervuur in mij

Hij gaf zijn leven voor ons, de mensheid
laten zien wat hij voor ons over had
Wonderen verricht.

Door de kracht van zijn geest
Hoop ik ook elke dag een wonder te verrichten
Liefde te schenken aan de duistere, liefdeloze zielen
Hoop en moed aan de moedeloze
Aan de jongere en de oudere
Schenk mij die kracht.

Een vlammenzee door God gegeven
Over ons gegoten
Brand in mij,
de kracht om dat uit te dragen.

Magda Haan

EERSTE PINKSTERDAG

Lang geleden
in die grote kerk van toen
zit stil het kleine meisje
te wachten op de Geest
zal hij dit jaar komen,
vorig jaar is hij niet langs geweest?

Elke keer weer
gaat zij naar huis
en denkt
‘het volgend jaar
zal het gebeuren:
de Geest zal komen
en mij kleuren
met de regenboog
van vertrouwen’.

Ondertussen zal ik nu
een beetje de moed erin
blijven houden !

Vught, 20 mei 2012
Mari-Anne van Oortmerssen

GEDACHTEN IN DE MIST

De wind, noord oost
blaast grijs en grauw
motregen en kille mist
over Haringvliet en buitendijk
met de horizon volledig uitgewist

zelfs de vogels zijn
gereduceerd tot wit en zwart,
een smient met z’n gefluit
maakt naast licht suizende wind
het enige geluid

gedachten als mistflarden
die in vlagen spinnen
gevangen in mentale narcose
zo grijs grauw buiten
en zo grijs grauw binnen

in alle rust in mijzelf verloren
ondanks de mist beseffend,
dat in dit huidig leven
mij veel leerzame ervaringen
in liefde zijn gegeven

Fred Hoogervorst

Natuurlijke loop

Het verlangen vindt zijn weg
in woorden die verlengen
in de zoektocht
na de ontmoeting
zool voor zool
alsof ik al ken
het pad dat ik opga.

Frouke Bienefelt

In de schaduwrijke woestijn van het leven
lopen zij voort, de man en de kameel
met ingevroren water en verdampende poëzie

In de fata morgana van zinderend kleven
sjokken zij voort, de man en de ezel
met leeggelopen flessen en rondgestrooide woorden

In de verlatenheid vol buitenangst en binnenbeven
strompelen zij voort, de man en zijn hond
met zwetende tong en verloren klanken

Zonder grond onder zijn voeten, altijd en even
dansen zij voort, de man en zijn ander
met lichte pas aan het heelal voorbij

Niels Snoek

Vertrouwen

Ik ben op reis met mijn geliefde,
ontmoet de wolken en de mist,
zacht ben ik.

Ik ben op reis met mijn geliefde,
vol gratie vouwt hij zijn handen
als een mantel
om mij heen.

Ik ben op reis met mijn geliefde,
mijn vragen gesteld zijn vertrouwd,
als vrienden,
zijn antwoorden zijn bekend,
of hoeven niet gekend.

Ik ben op reis met mijn geliefde
en voel mij veilig.

Gerda Boevé

Zoektocht

Hier sta ik dan
zo teruggeworpen
op mezelf
met lege handen
en onrustig hart
op zoek naar vrede
vrijheid en vuur

Heer, open mijn ogen
zodat ik zie
wat U mij aan laat waaien
vandaag

wat binnenkomt
ter bezinning
tot troost
als aanzet tot actie
of juist tot verstilling

vul mij met de
warmte en Liefde
van Uw Pinkstergeest
elke dag opnieuw
en maak mij
een licht voor de ander

Jolanda Holleman

zoveel talen, zoveel woorden,
onbegrijpelijk veel tekst.
dan plotseling: Jaweh.
ge zult zijn naam niet noemen.

jouw hart opent zich….

Hij kent je vragen,
maar genadig krijg je
de wandelroute van
pinksteren, blijf maar volgen…..

René Mijnders

Heilig vuur

Heilig vuur,
het kent rust noch duur.

Heilig vuur
drijft ons voort,
tot daden aangespoord.

Het zet ons in
vuur en vlam.
Vuur verwarmt,
vuur verlicht.
Verwijst naar hart en ziel
daarvan getuigen

De bron waaruit
het Leven springt.
Uw Liefde die tot
onze ziel doordringt.
U die ons uit genade
omarmt.

Verlicht ons verstand
door Uw Geest en Woord,
wat wij uit Uw mond
hebben gehoord.

Els van Wageningen

Verwondering

Pinksteren, die eerste keer,
vol vuur, licht en bezieling
dag van verwondering
en hoop.
Misschien was het wel net zo’n dag
als nu, vandaag,
veel mensen op de been
om samen stil te zijn,
te praten, te gedenken,
te zingen over Hem, te
luisteren naar de ander.
Misschien wordt het wel net zo’n dag
als toen, vandaag,
beleven we hier samen
het vuur, het licht, de kleur,
wordt deze dag een lofzang
op de liefde, voor Hem,
de wereld en elkaar.

Gerda Boevé

Gedragen
Overal doorheen

gedragen
als een veertje
op de wind
mee gevoerd
waar het heen drijft

eerst doe ik nog mijn best
om mezelf te dragen
de wind te sturen
tegen de wind te boksen

verliezen doe ik die strijd
als manipuleren
modeleren
anticiperen
niet meer helpt

laat ik me dragen
durf ik dat
voorzichtig
geef ik me over
laat ik me dragen
overal doorheen.

Anne Hanse

Helder

Flinterdun
is de grens
tussen goed
en kwaad.

Flinterdun
maar 1 stap
of je erin
meegaat.

Flinterdun
is het blad
waarop Gods
boodschap staat:

Mijn Geest
laat je weten
of het om de
waarheid gaat.

Heerlijke heldere
Heilige Geest

Joh.16:13
Jolanda Holleman

Reacties zijn gesloten.