Optreden

Stellendam 042-2

Wilt u bij een evenement of op een bijeenkomst een optreden van DE REIZENDE DICHTERS, dan zal dat in veel gevallen mogelijk zijn.

Verschillende dichters/schrijvers zijn gewend om bij diverse soorten activiteiten op te treden en met hen kunnen ook altijd privéafspraken worden gemaakt. Zij hanteren hun individuele tarieven.

Benadert u de groep dan moet u er op rekenen dat vrijwel nooit alle reizende dichters bij een bijeenkomst/activiteit aanwezig kunnen zijn. Met de dichters wordt besproken wie op de gewenste datum/tijd een bijdrage kan leveren. Vanuit de groep wordt een contactpersoon benoemd die met de vragende persoon/instantie overleg voert.

Er kan overleg worden gevoerd over bijvoorbeeld:

–         gedichten of verhalen of een combinatie
–         het aantal dichters
–         onderwerpen: bijvoorbeeld Goeree-Overflakkee, dieren, muziek, religieuze poëzie of gevoelens
–         speciaal voor jonge mensen of juist voor ouderen
–         soorten gedichten, alleen sonnetten of haiku’s
–         in combinatie met een workshop gedichten schrijven
–         in combinatie met gedichten/verhalen van anderen

Wij hanteren dan een bijdrage per dichter en een reiskostenvergoeding. (de bijdrage per dichter is voor de groepskas, de reiskostenvergoeding wordt verrekend met de dichters)

Lijkt het u iets om e.e.a. met DE REIZENDE DICHTERS te regelen neem dan contact op met: Niels Snoek – oogo@cultuurpleingo.nl

veel genres

Zodra een mens heeft leren schrijven kan hij een gedicht maken; hij hoeft er niet een taal voor te studeren. Veel schrijvers waren er verbaasd over dat ze opeens – na een eerste publicatie – de functie ‘schrijver’ opgeplakt kregen.
Er zijn schrijvers die hele studies maken van het onderwerp waarover zij schrijven (bijvoorbeeld historische romans), anderen putten alleen uit eigen ondervinding en schrijven autobiografische verhalen of gedichten.
Er zijn lezers die alleen over onderwerpen willen lezen waar ze niets van afweten – ze willen nieuwe dingen ontdekken / lerend lezen.
Andere lezers willen over onderwerpen lezen die herkenbaar zijn, waar ze zelf ervaring mee hebben en ze lezen wat ze voelen, maar niet direct zelf onder woorden zouden kunnen brengen.
Bij weer anderen gaat het vooral om klank, ritme, cadans, metrum en/of een open invulling.
Ten aanzien van dichten zijn er allerlei tradities, van sonnetten tot rap, van haiku’s tot vrije verzen. De voorkeur van een schrijver / lezer kan zowel voor het een als voor het ander zijn. Of: in de ene periode van je leven heb je meer met het ene genre, in een andere periode weer met een ander.

Reacties zijn gesloten.