o-o-go 46 verkrijgbaar

Persbericht
Door Magda Haan

Uitgave o-o-go 46 van het literaire tijdschrift van De Reizende Dichters.

Op het voorblad van o-o-go 46 springt meteen in het oog de abstracte coverfoto van het tijdschrift, volgens Hans Groenendijk de maker van de foto een abstracte foto in groen en rood met een kop erop. Foto’s maken en bewerken is zijn lust en zijn leven en Hans is al jaren lid van fotoclub De Rarekiek. Dit jaar zijn alle coverfoto’s van Hans Groenendijk.
In deze uitgave staan gedichten in verschillende dichtvormen. Er bestaan veel verschillende dichtvormen, bijvoorbeeld: sonnet, haiku, kwatrijn, rondeel, limerick, ollekebolleke etc. Aan iedere dichtvorm zijn regels verbonden op het gebied van structuur, klank, ritme en/of inhoud.
De afgelopen tijd hebben sommige Reizende Dichters zich beziggehouden met e.d.i.t., omdraai/tegengesteld gedicht, woordenboekgedicht.
De e.d.i.t. (of tientje) is een gedicht van 10 regels, beginnend met een zin van één woord en eindigend met een zin van 10 woorden. Iedere zin staat op een nieuwe regel. Deze dichtvorm is eind 2006 bedacht door columnist Jessica van der Burg.
Haiku’s, lente gedichten en gedichten uit leven staan ook in deze uitgave, onderwerpen die de leden van De Reizende Dichters geraakt hebben. Ook een ode aan Willem Walraven uit Bladerboek 6 (woorden overleven) van Greta Lugtmeier.

Dichters gaan uit hun comfortzone
Kinderen laten kennismaken met poëzie, een project op verschillende basisscholen van Sopogo op Goeree-Overflakkee, is voor het tweede achtereenvolgende jaar ten einde. “Cultuureducatie stimuleert kinderen om ‘andere talen’ te spreken. Via het project Kunsttaart wil men elke leerling structureel kennis laten maken met kunst, erfgoed en media. Onder kunst wordt verstaan muziek, beeldende dans, theater en literatuur. Kunsttaart is een minimumprogramma en elke school kan dit naar eigen inzicht verder invullen, afhankelijk van de mogelijkheden die beschikbaar zijn. De Reizende Dichters zijn hiervoor benaderd of enkele leden het leuk zouden vinden om voor de groepen te staan.” Dat zegt Magda Haan, zij was het die samen met Greta Lugtmeier en Catherine van Vliet-Saivres langs de scholen trok en ze werden eigenlijk vanzelf enthousiast van de ontmoetingen met kinderen van allerlei pluimage.
In dit tijdschrift staan enkele gedichten die leerlingen van verschillende scholen schreven tijdens de poëzielessen.

o-o-go is een tijdschrift voor mensen die Nederlandse poëzie en proza willen lezen. Soms zullen de lezers worden verrast in Flakkees dialect (Ouwdurps of Plaets en wat daartussen ligt).
o-o-go verschijnt 4 keer per jaar en kost € 4,50 per nummer. Een jaarabonnement € 14,50; een buitenlandabonnement € 20,50. Zie website: oogo.cultuurpleingo.nl

Over Niels Snoek

Niels Snoek is de voorzitter/spin-in-het-web van De Reizende Dichters.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.