o-o-go 45

Van de redactie

Wij leven in een vrij land, waar geen oorlog is. Dat is in vrijheid leven en doen en laten wat we willen. Tot op zekere hoogte dan, dat wel. Want we moeten andere mensen kunnen respecteren in wat ze doen, hoe ze denken. Dat is ook vrijheid. Om te luisteren naar anderen die echt iets te vertellen hebben. Maar ook om uit te dragen waarvoor we staan, diep in ons hart. We leven in vrijheid om met anderen om te gaan, in je eigen tijd. Heerlijk is dat!

In november vorig jaar wilde de paus vanaf een podium een toespraak gaan geven aan zijn toehoorders met naast hem een kapelaan en daar weer naast een schildknaap, die plotseling bezocht werd door een klein jochie. Het kind voelde aan de handschoen van de schildknaap en keek vol bewondering naar zijn metalen staf en keek daarbij of de man wel echt was, want hij verblikte of verbloosde niet. De kapelaan en de paus konden nog net hun lachen inhouden. De moeder van het ventje greep in en excuseerde zich voor de ophef van haar kind en vertelde dat hij doofstom was. “Ach”, zei de paus, “laat hem. Hij leeft in vrijheid, maar is wél onafhankelijk van u. Op dit moment. Gaat heen in vrede en geef hem alle vrijheid in zijn leventje. Dit is prachtig toch?” Toen glimlachte de paus. Want ook dit is vrijheid mensen.

Wij hebben zoveel vrijheid, in onze dienstverlening, tijdens reizen maken, in godsdienst of geloofsovertuiging, in onze keuzes in het leven, in onze arbeidskeuze, in ons geweten en in gedachten, in meningsuitingen, in nieuwsgaring, in verenigingen, in kunst. We zijn vrij om de mooiste creaties te maken. Meestal lopen we aan het woord ‘vrijheid’ voorbij, maar het is goed om er eens even bij stil te staan en het te laten doordringen tot je innerlijke ziel. En dan zult u merken dat het allemaal een groot goed is om op onze eigen wijze de wereld een beetje mooier te maken.

Cora de Boed

Over Niels Snoek

Niels Snoek is de voorzitter/spin-in-het-web van De Reizende Dichters.

Reacties zijn gesloten.