In het park

En dan nu op naar de Jubileumviering in de Gedichtenweek! Op het laatste moment zijn er altijd wijzigingen in het programma … zo kan Tannie van Eck helaas niet aanwezig zijn, zij wordt vervangen door Frank Mommersteeg vanuit het hoge noorden.

In het park

Nimmer deed mijn lief zo zeer
toen wij wandelden in het park
Die aller allerlaatste keer
En gekrioel van krokodillen

De zon hing aan de kim te trillen
Zag ons wankelend op het ijs
Toen, plotseling, wij niet meer
Niet meer zagen wat wij deden

Samen zinkend in gedachten
Toen jij onder het ijs verdween
O, mijn hart werd koud, er vloeide
Bloed uit jouw gesloten ogen

Olifanten vielen uit de bomen
Nimmer was een pijn zo gloeiend
die keer in dat bevroren park
Nimmer deed mijn lief zo zeer

Frank Mommersteeg

Over Niels Snoek

Niels Snoek is de voorzitter/spin-in-het-web van De Reizende Dichters.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.