Gevat

Uit Bladerboek 6 een gedicht van Jan van Heest (Goedereede 1891 – Goedereede 1938). Hij publiceerde onder de naam Hakate zogenoemde ‘Maasnymphen’ in de Maas- en Scheldebode.

Gevat

Laatst kreeg een van mijn vriendinnen
Eens een koopman aan de deur.
In een mandje droeg hij bloemen
Van de wonderlijkste kleur.
Rozen, lelies, tulpen, asters,
In een bonte mengeling
Had hij van papier vervaardigd,
Die hij nu verkopen ging.
Ook haar bood hij een boeketje
’n groene tulp, ’n blauwe roos,
En hij kon maar niet begrijpen
Dat ze ’t maaksel niet verkoos.
,, Dame houdt U niet van bloemen?
,, Houdt U niet van de natuur?
,, Of vindt U, voor enk’le stuivers
,, zoo’n boeketje soms te duur?
Als U mijn vriendin zou kennen
Wist hoe zij voor bloemen leeft
Hoe ze uren kan genieten
Van wat de natuur ons geeft,
Van de rozen die ze zelf kweekt,
Van een bont violenbed
Voeld’ U dat ze in haar kamer
Nooit papieren bloemen zet.
’t Zou haar erg’ren, irriteeren,
Gruwen zou ze van zulk spul
Wat die man haar wou verkoopen
Schatte ze beneden nul.
,, Toe Mevrouw”, zeurde de koopman
,, Neem een enkel tuiltje mee!
Maar de dame onvermurwbaar,
Ging daar niet op in, riep: ,, Nee
,, Ik doe het liever niet! Liever geef ik
,, Je wat eten of fooi,
,, Maar van wat je daar hebt walg ik,
,, Ik vind ze helemaal niet mooi!
Onze koopman was beledigd
Nu ze zoo onaardig deed:
,, Nou ik vind U ook geen schoonheid!
,, Als U dat maar even weet!

Daar had ze niet op gerekend
Even sloeg ze d’ oogen neer
Even was ze uit ’t veld geslagen
Een moment wist ze ’t niet meer.
Maar toen kwam ’t en ze zei gnuivend:
,, Neen een schoonheid ben ik niet
,, Maar geen sterv’ling kan mij weig’ren
,, Daar ik me niet te koop aanbied.

Hakate

Over Niels Snoek

Niels Snoek is de voorzitter/spin-in-het-web van De Reizende Dichters.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.