Garde

Voor vandaag koos ik voor een stukje (uit 2009) van Harry Goosens (tot 2016 redacteur van de pagina’s over de overleden schrijvers van GO). Het is ongeveer een jaar geleden dat hij is overleden. Harry kon fel en polariserend schrijven om e.e.a. aan de kaak te stellen. Is het na 10 jaar nog actueel?

Garde

De oudsten van een groep. In werkelijkheid de arrogante geprivilegieerden die de eer en de baantjes naar zich toe trekken. Iedereen moet naar hun pijpen dansen. Zij weten het en zij zijn de baas. De politieke en culturele maffia’s van het dorp en de stad. De oude garde. Ze bevoorrechten zichzelf en zijn behangen met eigenbelang. En blijven volhouden natuurlijk, veertig jaar onafgebroken een onbenullig baantje hebben wordt gezien als een prestatie van de eerste orde. Een oud verschijnsel, maar onuitroeibaar. Ook nu zie je overal om je heen. Elites. Haantjes en hennetjes de voorste, want vrouwen doen net zo hard mee. Ver onder de maat waar het gaat om kwaliteit, kennis en kunde, maar groot in ellebogenwerk en uitsluiting van anderen. De meeste privileges behoren toe aan mensen die vol zijn van eigendunk en die bol staan van eigenwaan. Eigenbelang en nog eens eigenbelang, daar gaat het hier om. En dat onder de noemer van liefdadigheid en altruïsme, onbaatzuchtigheid. Ik? Ik doe alles voor het algemeen belang, dat zoals een ieder weet, niet bestaat. Vooral in rurale gebieden zien we nog veel van deze elites. De zgn. oude plooi deelt de macht en de baantjes.
Daartegenover staat de ware elite. Een groepje warmbloedige en enthousiaste burgers die hun kennis en ervaring graag deelt met anderen. De burgerwacht die waakt over het welzijn van de burgerij. De gildegedachte in een modern jasje. De mensen die niet overlopen van valse bescheidenheid: ‘het was geen moeite hoor’, maar ondertussen. Deze elite is goud waard. Praktische ervaring en kunde worden van harte met anderen gedeeld. En dat zonder eigenbelang. Ze lopen vooruit en voorop in het verspreiden van kennis. En dat helpt de mensheid in die zin vooruit dat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden en dat het lekker warm blijft. Geen lintjes of andere onderscheidingen voor deze pioniers, want dat zijn deze keurtroepen van het eerste uur. Het vuur van deze elite is warm en vooral behaaglijk. Het verspreidt de warmte die we zo nodig hebben. Jammer dat ze getalsmatig ver in de minderheid zijn van de eerst genoemde elite.
Laten we deze eerstbeschrevenen eerzuchtige hardliners noemen en de anderen de vlammende besten.
Harry Goosens

Over Niels Snoek

Niels Snoek is de voorzitter/spin-in-het-web van De Reizende Dichters.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.