Contact

algemeen: oogo@cultuurpleingo.nl

een optreden met De Reizende Dichters regelen?
Neem dan contact op met: Magda Haan – haan135@kpnmail.nl

het tijdschrift o-o-go:

de redactie van o-o-go bestaat uit:
Cora de Boed en Niels Snoek
redactieadres: oogo@cultuurpleingo.nl

abonnement aanvragen/(opzeggen):
per e-mail:  oogo@cultuurpleingo.nl
per telefoon: 0187-601793 (Niels Snoek)
per post: N. Snoek – Boezemweg 34 3247 BB Dirksland
Of maak € 14,50 over op rekening NL17INGB0004644268 tnv DE REIZENDE DICHTERS, Stad aan ’t Haringvliet met vermelding: abonnement en uw postadres

vragen over verzending
per e-mail: a.hanse@chello.nl (Anne Hanse)

Het gedicht van de week aanvragen als nieuwsbrief op zondagochtend:het rekeningnummer is: NL17INGB0004644268 t.n.v. DE REIZENDE DICHTERS Dirksland

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.