o-o-go 25

Van de redactie Voor het voorwoord in deze ‘van de redactie’ geven we het woord aan de gastredactrice van dit nummer Mari-Anne van Oortmerssen. Voor u ligt het zilveren nummer, nummer 25, van o-o-go, het laatste nummer van jaargang 6, een mijlpaal om stil bij te staan. In april start…

Verder lezen