Aart Dorsman

Na 13 jaar heeft Aart Dorsman zijn lidmaatschap bij De Reizende Dichters opgezegd en is hij per 2021 gastschrijver geworden.

gedichten:

Strijd der Eeuwen

Eeuwen geleden was Flakkee met water in delen.
de zee had vrijspel, tegen duinen en wallen.
daar moest voor gevochten, een ieder deed mee.
om stromen te dempen viel toen nog niet mee.

maar met stoere mannen werden er dammen gelegd.
immers het water is onze vijand werd toen al gezegd.
toen dijken gereed waren, om het zeewater te keren.
was er vreugde, voor een moedige strijd.

en konden de dijken, de stormen doorstaan.
zo ontstonden vruchtbare akkers gewonnen uit zee.
het wuivende riet, het golvende graan.
konijnen, herten en koeien op de slikken.

ontsluiting van wegen en paden, dammen en bruggen.
bracht ons welvaart tot heden toe.
eens doorbraken de dijken, met heel veel kracht.
toen zag men de veerkracht en wonderlijke nacht.

Stem

Lang vervlogen tijden
die als sporen in het zand verdwijnen
aaneen gesmolten als draden
het vergaan van jouw beeld
nog hoor ik je stem
alles overspoeld door de zee
nu weet ik wat jij eens hebt bedoeld

Overwinning

Als je het even niet ziet zitten
en het verdriet niet verwerken kan
de zon in je leven ondergaat
sluipt duisternis zo binnen
dan vallen de dagen zwaar

hulpeloos geworden handen
worden gebonden, vragen om meer
als het morgenlicht aanbreekt
voel ik mij door engelen gedragen
vloeit alle verdriet op zijn plaats
ik leef

Snarenspel

Indien de muziek, woordeloos taal voor U is
dan laat ik de zachte klanken
na ruisen in je oren
zo vloeit de melodie
uit mijn snaren speeltuig dat de trilling
dan mogen doorklinken
in uw hart

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.